Fijn dat je een donatie wilt doen aan vfonds!

Fijn dat je een donatie wilt doen aan vfonds!

Wij willen verschillende generaties inspireren en motiveren om, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, actief bij te dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Sta jij samen met vfonds op voor vrijheid? 

Lees meer

Fijn dat je een donatie wilt doen aan vfonds!

Let op: Het gekozen bedrag wordt ieder jaar automatisch van je rekening afgeschreven. Let op: Het gekozen bedrag wordt iedere maand automatisch van je rekening afgeschreven.


Je privacy is gewaarborgd. Lees meer

Jaarlijks steunt vfonds meer dan 250 projecten en initiatieven die helpen onze missie te verwezenlijken. Sta jij ook op voor vrijheid?