Fijn dat je een donatie wilt doen aan vfonds!

Fijn dat je een donatie wilt doen aan vfonds!

Oorlog en conflict zijn thema’s van gister, vandaag en morgen. Help vfonds het verschil te maken door bij te dragen aan projecten die zich in zetten voor een vreedzame samenleving en een democratische rechtsstaat. Vrede maken we samen!

Lees meer

Fijn dat je een donatie wilt doen aan vfonds!

Let op: Het gekozen bedrag wordt ieder jaar automatisch van je rekening afgeschreven. Let op: Het gekozen bedrag wordt iedere maand automatisch van je rekening afgeschreven.


Je privacy is gewaarborgd. Lees meer

Vfonds steunt jaarlijks meer dan 200 projecten en organisaties die bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.